RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per OCT. 2018

NOM: Cal Farragetes   CIUTAT: Tuixent   PROVÍNCIA: Lleida ALT:  1208 m  LAT:  42° 13' 50" N  LONG:   1° 33' 59" E                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)                                      GRAUS GRAUS        VEL     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM ------------------------------------------------------------------------------------ 1  12.0  18.1   16:05   5.9    9:20   6.3   0.0   0.0   4.5  48.3   19:05   ONO 2  13.0  22.0   16:10   3.9    5:30   5.3   0.0   0.0   4.3  37.0    2:25   ONO 3  16.3  23.5   13:35   9.1    0:10   2.0   0.0   0.0   3.1  33.8   14:40   ONO 4  14.8  22.8   15:05   6.9    8:10   3.5   0.0   0.0   0.8  19.3   15:55     S 5  14.0  21.2   14:45   6.8    8:05   4.3   0.0   0.0   0.8  19.3   15:45     S 6  15.0  22.0   16:20   7.9    7:40   3.3   0.0   0.0   0.6  22.5   16:00   ONO 7  11.7  16.2   14:55   7.2   23:45   6.6   0.0   8.6   0.6  38.6    3:45   ONO 8   8.4  13.1   13:55   3.8    7:40   9.9   0.0   1.0   0.3  16.1   14:55   SSO 9  10.7  16.0   16:55   5.3    0:05   7.6   0.0  19.0   3.5  30.6   21:40   ENE 10  12.6  15.5   18:00   9.7   00:00   5.7   0.0  21.6   1.3  40.2    0:50   ENE 11  13.6  19.8   16:05   7.3    6:45   4.7   0.0   0.0   0.3  19.3   15:00   ONO 12  16.4  21.4   15:15  11.4    8:35   1.9   0.0   0.0   0.8  19.3   13:20   ONO 13  15.0  20.7   14:45   9.4    8:05   3.3   0.0   0.0   0.2  14.5   22:25   ONO 14  12.9  14.8    1:50  11.1   22:50   5.4   0.0  62.8   2.4  35.4   15:25    NE 15  11.9  14.3   12:45   9.4    8:25   6.4   0.0  37.8   1.9  54.7    1:15     E 16  11.4  17.2   14:15   5.5    6:40   6.9   0.0   0.2   0.2  19.3   16:45   ONO 17  13.0  17.9   16:35   8.0    9:00   5.3   0.0   2.8   0.0   9.7   16:50   ONO 18  12.7  16.6   17:15   8.8    3:40   5.6   0.0   1.8   1.1  24.1   18:30   ENE 19  13.6  17.2   12:35   9.9    3:00   4.7   0.0   0.0   3.2  24.1    3:35     E 20  14.3  18.8   15:35   9.8   00:00   4.0   0.0   0.4   1.1  19.3    5:10     E 21  14.4  21.9   16:40   6.9    8:10   3.9   0.0   0.0   0.0  11.3   15:25   ONO 22  13.4  21.2   15:35   5.6    7:50   4.9   0.0   0.0   0.3  17.7   15:50   ONO 23  12.1  20.4   15:55   3.8    8:30   6.2   0.0   0.0   0.2  12.9   13:35   NNO 24  14.5  24.4   16:05   4.7    6:55   3.8   0.0   0.0   1.3  30.6   14:50   ONO 25  15.3  23.5   16:00   7.2    6:15   3.0   0.0   0.0   0.2  14.5   14:15   ONO 26  13.3  20.1   14:35   6.6    7:30   5.0   0.0   2.2   0.0  12.9   22:35    NO 27   5.5   9.5    0:05   1.4   00:00  12.8   0.0  13.8   1.4  22.5   16:30   ONO 28   1.0   2.2   14:10  -0.1   23:45  17.3   0.0   0.0   0.2  11.3   11:55   ONO 29   1.7   3.8   16:30  -0.4   00:00  16.6   0.0   0.6   2.3  29.0   14:10   ONO 30   1.9   7.5   14:30  -3.7    7:15  16.4   0.0   9.6   0.2  11.3   11:55   ONO 31   3.8   6.1    5:45   1.5   22:30  14.5   0.0  50.0   4.3  40.2    5:25   ENE -------------------------------------------------------------------------------------    11.6  24.4    24    -3.7    30   207.2   0.0 232.2   1.3  54.7    15     ONO Màx >=  32.0:  0 Màx <=   0.0:  0 Mín <=   0.0:  3 Mín <= -18.0:  0 Pluja Màx: 62.79 EL 14/10/18 Dies de Pluja: 15 (> .2 mm) 10 (> 2 mm) 4 (> 20 mm) Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: (Màxima + Mínima) / 2