RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per GEN. 2022

NOM: Cal Farragetes   CIUTAT: Tuixent   PROVÍNCIA: Lleida ALT:  1208 m  LAT:  42° 13' 50" N  LONG:   1° 33' 59" E                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)                                      GRAUS GRAUS        VEL     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM ------------------------------------------------------------------------------------ 1  10.9  17.9   14:45   3.8    8:20   7.4   0.0   0.0   0.0   6.4   14:50   ONO 2  10.5  17.0   15:05   4.0    8:50   7.8   0.0   0.0   0.0   8.0    8:35   ONO 3   9.2  14.2   15:45   4.2   23:35   9.1   0.0   0.0   0.0   9.7   14:05   ONO 4   8.5  14.6   15:10   2.4    7:40   9.8   0.0   0.0   1.0  25.7   15:15   ONO 5   2.8   6.9    0:40  -1.3   19:55  15.5   0.0   0.4   9.0  45.1   22:55   ONO 6  -0.1   6.7   15:05  -6.9    9:25  18.4   0.0   0.0   2.6  35.4    0:15   ONO 7   2.2   8.7   13:40  -4.4    8:25  16.1   0.0   0.0   5.1  48.3   16:20   ONO 8   4.6   9.8   15:20  -0.6   21:05  13.7   0.0   0.0   2.4  33.8   12:15   ONO 9   4.6   9.6   00:00  -0.4    0:35  13.7   0.0   0.0   5.6  40.2   12:15   ONO 10   8.1  11.3    5:05   4.9   22:20  10.2   0.0   3.4   3.7  41.8    1:35   ONO 11   4.1  10.1   15:15  -2.0    9:10  14.2   0.0   0.0   3.2  40.2    0:25   ONO 12   3.3  10.6   14:50  -3.9    8:25  15.0   0.0   0.0   0.2   8.0   11:55   ONO 13   2.0   9.3   14:45  -5.3    8:25  16.3   0.0   0.0   0.2  12.9   14:35   ONO 14   2.1   9.2   15:10  -4.9    9:00  16.2   0.0   0.0   0.2  12.9   13:35   ONO 15   3.2  10.7   14:50  -4.3    9:15  15.1   0.0   0.0   0.0   8.0   13:45   ONO 16   2.5   9.6   15:00  -4.5    6:50  15.8   0.0   0.0   0.2  11.3   13:20   ONO 17   3.8  11.3   14:40  -3.7    8:05  14.5   0.0   0.0   0.2  12.9   15:00   ONO 18   6.3  13.3   15:25  -0.8    5:45  12.0   0.0   0.0   0.2  16.1   14:45   ONO 19   3.8   9.9   14:40  -2.4   00:00  14.6   0.0   0.0   0.3  20.9   14:05   ONO 20   3.3   9.9   14:00  -3.4    2:55  15.1   0.0   0.0   1.4  29.0   15:50   ONO 21   2.6   9.3   14:50  -4.1    8:25  15.7   0.0   0.0   0.5  17.7   13:35   ONO 22   1.4   8.8   15:25  -6.1    8:00  16.9   0.0   0.0   0.2  12.9   14:00   OSO 23   2.9   9.9   15:50  -4.2    7:25  15.4   0.0   0.0   0.3  14.5   13:05   OSO 24   3.5  10.8   15:35  -3.8    8:50  14.8   0.0   0.0   0.3  16.1   13:55   OSO 25 26 27 28 29 30 31 -------------------------------------------------------------------------------------     4.4  17.9     1    -6.9     6   333.3   0.0   3.8   1.5  48.3     7     ONO Màx >=  32.0:  0 Màx <=   0.0:  0 Mín <=   0.0: 19 Mín <= -18.0:  0 Pluja Màx: 3.40 EL 10/01/22 Dies de Pluja: 2 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: (Màxima + Mínima) / 2