RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per ABR. 2017

NOM: Cal Farragetes   CIUTAT: Tuixent   PROVÍNCIA: Lleida ALT:  1208 m  LAT:  42° 13' 50" N  LONG:   1° 33' 59" E                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)                                      GRAUS GRAUS        VEL     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM ------------------------------------------------------------------------------------ 1   6.8  10.8   14:35   2.8    7:10  11.5   0.0   2.2   2.4  41.8   18:15    NO 2   6.4  12.3   15:20   0.6    7:25  11.9   0.0   0.0   6.4  45.1   12:40    NO 3   8.8  17.4   15:15   0.1    7:15   9.6   0.0   0.0   1.3  19.3   12:30   NNO 4   8.7  15.8   14:15   1.7    8:45   9.6   0.0   0.0   3.5  33.8   16:00    NO 5   9.3  14.2   15:55   4.3    7:55   9.0   0.0   0.0   5.0  40.2   16:45    NO 6   9.8  19.1   16:40   0.6    8:10   8.5   0.0   0.0   2.1  29.0   14:25    NO 7   9.4  17.9   14:45   0.8    8:00   8.9   0.0   0.0   1.4  19.3   15:45    SO 8  11.3  19.2   15:20   3.4    6:30   7.0   0.0   0.0   2.1  22.5   15:35   SSO 9  11.4  18.5   14:00   4.2    7:45   6.9   0.0   0.0   1.4  20.9   15:55    SO 10  12.1  19.9   13:00   4.2    7:10   6.2   0.0   2.4   0.8  20.9   19:35   ESE 11  11.8  20.5   15:10   3.1    7:40   6.5   0.0   0.2   1.3  24.1   13:10    NO 12  11.9  19.8   15:25   4.0    7:45   6.4   0.0   0.0   1.4  20.9   16:10    SO 13  13.5  21.2   13:30   5.8    7:35   4.8   0.0   0.0   1.4  22.5   14:25   SSO 14  14.2  22.1   14:45   6.2    7:25   4.1   0.0   0.0   1.8  30.6   16:50    NO 15  11.7  18.1   14:20   5.3   23:45   6.6   0.0   3.2   1.3  30.6   16:30    NO 16  11.0  19.9   15:00   2.0    7:20   7.3   0.0   0.2   1.0  17.7   13:25    NO 17  11.9  20.1   14:10   3.8    7:15   6.4   0.0   0.0   1.8  20.9   14:45    SO 18  13.3  21.8   16:05   4.7    7:55   5.1   0.0   0.0   3.1  33.8   16:05    NO 19   8.4  14.9   14:25   1.9    6:55   9.9   0.0   0.0   1.8  24.1   14:40   SSE 20   5.9  13.8   14:45  -2.1    7:50  12.4   0.0   0.0   2.3  24.1   16:05   SSE 21   7.8  15.1   17:00   0.6    7:15  10.5   0.0   0.0   1.9  20.9   18:25    SO 22   9.6  18.1   16:20   1.2    7:10   8.7   0.0   0.0   2.1  24.1   13:35    SO 23  12.0  19.8   14:45   4.2    6:55   6.3   0.0   0.0   1.6  20.9   14:55   SSO 24  13.1  21.2   16:30   5.1    7:00   5.2   0.0   0.0   2.4  29.0   18:10    NO 25  12.2  18.4   12:15   6.0    5:40   6.1   0.0   4.0   1.4  29.0   13:40    NO 26   8.1  10.9   15:05   5.2   00:00  10.2   0.0  15.0   1.0  20.9   15:40     N 27   2.6   5.2    0:05   0.1   10:25  15.7   0.0   4.4   3.7  32.2   21:05    NO 28   3.8  11.9   15:50  -4.3    6:55  14.5   0.0   7.0   0.8  20.9   13:20    NO 29 30 -------------------------------------------------------------------------------------     9.9  22.1    14    -4.3    28   235.7   0.0  38.6   2.1  45.1     2      NO Màx >=  32.0:  0 Màx <=   0.0:  0 Mín <=   0.0:  2 Mín <= -18.0:  0 Pluja Màx: 15.01 EL 26/04/17 Dies de Pluja: 9 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: (Màxima + Mínima) / 2